Tumleby
 

Vuggestuen

Vuggestuen

I Tumleby har vi 12 vuggestuepladser. Pasningen af børnene i vuggestuen varetages af 1 pædagog og 2 pædagogiske assistenter. Vuggestuen er en interageret del af børnehaven og i det omfang det er muligt laves der aktiviteter med børnehaven.

Vuggestuen følger en fast dagsrytme for at sikre tryghed og forudsigelighed hos børnene. Nedenstående er et eksempel på vuggestuens dagsrytme og, hvilke aktiviteter en uge kan bestå af:

 • 08.15 - 08.45 - Formiddagsmad
 • 09.00 - 10.15 - Aktiviteter, fx.
      • Ture ud af huset til skoven, stranden, naturlegepladsen, landbrugsskolen osv.
      • Synge/sanglege
      • Motorikbane
      • Musikinstrumenter
      • Læse i bøger
      • Børne wellness (fodbad og massage)
 • 10.30 - 11.15 - Frokost/madpakker
 • 11.30 - 13.30 - Sove
 • 14.00 - 14.30 - Eftermiddagsmad
 • 14.30 - 16.45 - Lege og afhentning

For yderligere spørgsmål kontakt da gerne Tumleby.